Công trình sử dụng bê tông khí chưng áp tại Hưng Yên