" />

0933330998

[Phong thủy cầu thang]truyền thống và hiện đại.

Tuy chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số của thế kỉ XXI nhưng không ai có thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của phong thủy trong các lĩnh vực đời sống dù quá khứ hay hiện tại. Trong đó, phong thủy và kiến trúc có mối quan hệ gắn bó mật thiết, không thể tách rời nên ngoài yếu tố kĩ thuật, các gia chủ kết hợp phong thủy trong quá trình đo đạc, tính toán thiết kế nội thất để làm sao hài hòa nhất.