Bệnh viện Bạch Mai sử dụng tường bê tông khí chưng áp kết hợp khung thép